• nasz parking okcie
 • tranfer na lotnisko okęcie
 • niespodzianki parkingu przy lotnisku
 • 1
 • 2
 • 3

Parking Okęcie - Polityka prywatności


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Spełniając obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ("RODO"), obowiązujących od 25 maja 2018r. przekazujmy, następujące informacje:

Administrator danych:
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:
Parking Odlot, al. Krakowska 38 02-284 Warszawa, e-mail: kontakt@ParkingOdlotWarszawa.pl, telefon: 881 168 881 zwany dalej "Administratorem"

Cele przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 1. Dokonania rezerwacji i realizacji usługi parkingowej, obsługi faktur, ewidencji płatności, obowiązków wynikających z księgowości i rachunkowości,
 2. Obsługi zapytań i zgłoszeń do nas kierowanych,
 3. Obsługi reklamacji,
 4. Windykacji należności oraz ochrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, art. 6 ust. 1 pkt c

Odbiorcy danych:
Pana / Pani dane osobowe są udostępniane:
 1. Upoważnionym pracownikom
 2. Osobom współpracującym przy wykonaniu usługi parkingowej,
 3. Innym podmiotom działającym na zlecenie administratora: prowadzące działalność płatniczą- w związku z obsługą płatności; firmy windykacyjne- w związku z windykacją należności; firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe,
 4. Organom publicznym - na ich żądanie

Okres przechowywania danych osobowych:
Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania rozliczeń wynikających z realizowanej usługi parkingowej oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonaniem.

Prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, prawo żądania przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z parkingu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

RezerwacjeZapraszamy do rezerwowania miejsc na parkingu przy lotnisku Okęcie!

Rezerwacji prosimy dokonywać pod nr telefonów:
881 168 881

lub na adres e-mail:
kontakt@ParkingOdlotWarszawa.pl

WspółpracaZapraszamy klientów firmowych zainteresowanych regularnym parkowaniem samochodów. Oferujemy preferencyjne warunki (rabaty, możliwość wystawiania faktur okresowo i płatności przelewem).

Przy współpracy z biurami turystycznymi wypłacamy...[więcej]

Galeriaparking przy lotnisku Okęcie - zdjęcia
Parking Lotnisko Krakowska Adres: Al. Krakowska 38 02-284 Warszawa GPS: szer. geograficzna: 52°10'3' dł. geograficzna: 20°56'7'

Regulamin parkingu       Polityka prywatności


Copyright © 2010 - 2024 Parking Okęcie - doskonałe i bezpieczne miejsce na Twój samochód.

Gości ogółem: Gości on-line: 1


Parking Lotnisko na FB